Inhuldiging kapelletje Vlierzele

Voor zover we ons herinneren hing aan de linde in Bussegem te Vlierzele, op de weg naar het stort, vroeger een kapelletje.

Deze eeuwenoude linde begaf het in 1997 door een storm. Nog datzelfde jaar werd daar terug een jonge boom geplant en daarnaast een metalen constructie, gemaakt door Paul Haems. Het bij ‘wonder’ ongeschonden O.L. Vrouwkapelletje werd toen bovenaan deze constructie aangebracht, in afwachting dat het kleine boomje volwassen werd.
Doch ook dit kapelletje had geen lang leven beschoren.

Oude lindeboom

foto linde vlierzele 3 - 27-08-09In 2009 nam Zulma Goossens terug het initiatief om deze devotieplaats in ere te herstellen. Een nieuw kapelletje, ditmaal gemaakt door Aimé De Sutter, werd ingezegend door pastoor Johan Van Den Eeckhout en aan de intussen sterk opgeschoten boom opgehangen.

 

 

Nu staat die linde er nog altijd, maar voor de zoveelste maal zonder het kapelletje. Gelukkig werd het door een brave ziel teruggevonden en geschonken aan Heemkunde Houtem, die het terug zal laten inhuldigen en zegenen in aanwezigheid van de pastoor en gemeentelijke personaliteiten op zaterdag 11 mei om 14u.