Vernieuwd bestuur Heemkunde Houtem

De roep naar verjonging, die voorzitter Ignace Van der Kelen, op de eerste bestuursvergadering van Heemkunde Houtem had uitgesproken, heeft tijdens de anonieme verkiezing zijn vruchten afgeworpen.

Op 3 februari werd een jonge kracht naar voorgeschoven om het roer van deze vereniging over te nemen, in de persoon van Dieter Waterloos, die verder als voorzitter zal optreden.

Als nieuwe ondervoorzitter werd Evy De Rocker verkozen, die daarmee de jongste nieuwe aanwinst is van ons bestuur.
Andere verkozen bestuursfuncties zijn:

  • Secretaris: Geert Coppens
  • Penningmeester: Christiane De Landsheer
  • Archiefbeheer: Marie-Jeanne Pede
  • Redactiesecretaris: Ignace Van der Kelen
  • Website: Evy De Rocker en Dieter Waterloos
  • Vertegenwoordiger bij Heemkunde Oost-Vlaanderen: Marie-Jeanne Pede, Wilhelm           Van den Bremt en Ignace Van der Kelen
  • Gids bij heemkundige rondleidingen: Geert Coppens
  • Digitaal archiefbeheer en verslaggever: Jan D’Hauwe

 

De nieuwe ploeg staat klaar om er nog eens 6 jaar tegenaan te gaan!

Groepsfoto. kopie

 

Advertentie