De vereniging

Werkgebied

Heemkunde Houtem heeft als werkgebied (groot) Sint-Lievens-Houtem (Oost-Vlaanderen) met haar vijf deelgemeenten: Bavegem, Letterhoutem, Sint-Lievens-Houtem, Vlierzele en Zonnegem.

Doelstellingen

Heemkunde Houtem stelt zich volgende doelen:

  • het ijveren voor een bredere kennis van en belangstelling voor het cultureel, landschappelijk, bouwkundig en historisch patrimonium van de regio;
  • het bevorderen van de studie van de plaatselijke geschiedschrijving en alle andere aspecten van de heemkunde zoals archeologie, familiekunde, natuurstudie, volkskunde, industriële archeologie op het regionale vlak;
  • het aanleggen van een documentatie over de geschiedenis van de eigen regio;
  • aandacht hebben en opkomen voor het behoud en de bescherming van het landschappelijk erfgoed in het werkgebied;
  • het organiseren van voordrachten, lezingen, tentoonstellingen en allerhande initiatieven over feiten, gebeurtenissen, figuren, …. in verband met het werkgebied;
  • het publiceren van de resultaten van opzoekingen, onderzoeken en navorsingen over het werkgebied in periodieke en/of gelegenheidsuitgaven;
  • het verzamelen en/of verwerven door schenking, aankoop of anderszins van documenten, voorwerpen, publicaties,… over de eigen regio, in de ruimste zin van het woord;
  • samenwerken met andere verenigingen met een gelijkaardig doel, o.m. voor activiteiten buiten het werkgebied;

Ontstaan

Ongeveer 10 jaar na het ter ziele gaan van Darcos, (Dienst voor Archeologie en Oudheidkunde Sint-Lievens-Houtem) werd, met een steuntje in de rug van Erfgoedcel Viersprong, opnieuw een erfgoedvereniging voor Sint-Lievens-Houtem opgericht.

Erfgoedcel Viersprong nam het initiatief om de Houtemse geïnteresseerden samen te brengen met het oog op het oprichten van een nieuwe erfgoedvereniging. Er was immers al een nieuwe dynamiek ontstaan sinds de opstart van Erfgoedbank Land van Rode, de erfgoeddatabank van de erfgoedcel.

Op 30 mei 2013 werden de 13 bestuursleden aangesteld en werd van start gegaan. Op Houtem Jaarmarkt 2014 kwam de vereniging voor het eerst naar buiten met een stand in de feesttent. Op 6 januari 2014 stelt ze haar eerste jaarprogramma en publicatie voor.

De heemkundige kring van Herzele ‘De Hellebaard’ werd bereid gevonden om het peterschap op te nemen van de nieuwe Houtemse erfgoedvereniging. Er werden heel wat tips uitgewisseld voor de opstart van de vereniging. Met dank aan De Hellebaard!